trọng và nhiều khi chúng ta không xác định được và cân bằng những mối
quan hệ đó. Hãy trả lời 18 câu hỏi dưới đây để tự đánh giá khả năng
giao tiếp của mình.

1. Trừ bạn bè và những người thân thiết, bạn quen được bao nhiêu người
khác. (người quen ở đây chỉ những người bạn có thể tìm kiếm sự giúp đỡ
khi cần thiết.)

2.
Trong những mối quan hệ xã hội đó, họ giữ những vị trí nào trong xã
hội? Có bao nhiêu người làm lãnh đạo, giáo viên?

3.
Bạn có thường xuyên liên lạc, cả khi không cần sự giúp đỡ của họ? Bạn
có chủ động hỏi han và quan tâm đến mong muốn của người khác? Bạn có
cảm thấy bạn của mình sẵn lòng giúp đỡ bạn?

4. Bạn có bao nhiêu người bạn lớn hơn mình 10 tuổi hoặc ít hơn mình 5 tuổi? Bạn của bạn đều bằng tuổi bạn?

5.
Bạn thường quen biết bằng cách nào? Cách quan trọng nhất là gì? Bạn có
hay tìm những mối quan hệ giao tiếp mới? Bạn có thấy mình chỉ cần giao
tiếp với những người cùng ngành nghề không?

6.
Bạn có chủ động nói chuyện với người lạ? Bạn thường bắt quen với người
khác như thế nào? Bạn có lo sợ người khác không nói chuyện với mình
không? Nếu là như vậy, bạn sẽ làm gì?

7.
Do một số nguyên nhân bạn làm tiếp xúc với người lạ, bước đầu có quan
hệ, bằng cách nào để tiếp tục mối quan hệ này trở nên ổn định?

8.
Bạn có thích tham gia những hoạt động tập thể có nhiều người lạ không?
Và có cảm giác gì khi tham gia những hoạt động này?

9.
Trong đám bạn mới quen, bạn có cơ hội để khen mỗi người trong số họ hay
cơ hội bộc lộ bản thân? Hoặc cơ hội phê bình hoặc hướng dẫn họ?

10.
Diện mạo của người lạ có phải là động lực thu hút bạn hay không? Nếu
gặp phải người có diện mạo bình thường, bạn sẽ phản ứng thế nào?

11.
Bạn của bạn có phải là người có tính cách hỗ trợ bạn? Thông thường bạn
cần bao nhiêu thời gian để tìm hiểu đức tính và thói quen của bạn mình?

12. Nhiều người có năng lực và kiến thức nhưng có thể là người bạn không thích, bạn sẽ cư xử với họ nhu thế nào?

13.
Sở trường trong chủ đề nói chuyện của bạn là gì, bạn có biết là cách
nào để chuyển sang chủ đề sở trường của mình khi nói chuyện với người
không thân quen? Nếu chủ đề mà bạn không thật biết, bạn sẽ có thái độ
ứng phó ra sao?

14. Bạn có lo lắng khi qua lại với người xấu như háo sắc, lừa lọc không? Trong trường hợp này bạn sẽ làm gì?

15.
Nếu người khác giới chủ động nói chuyện, bạn sẽ phản ứng thế nào? Trong
thâm tâm bạn coi họ là như thế nào? Bạn có chủ động nói chuyện với
người khác giới? Và bạn có biểu hiện chào hỏi như thế nào?

16. Bạn có chủ động tiếp xúc hay học hỏi những kỹ năng giao tiếp xã hội? Hoặc những người có khả năng giao tiếp.

17.
Bạn có tin rằng khả năng giao tiếp xã hội chỉ có thể bồi dưỡng trong
quá trình giao tiếp, khi để tâm trong những mối giao tiếp bạn có hay
đúc kết những kinh nghiệm? Bạn thật sự có làm vậy.

18.
Bạn có tin rằng giao tiếp đều là những câu chuyện và bất cứ kinh nghiệm
nào cũng là quý báu, hoặc tin tưởng người khác nên đề phòng cẩn thận,
hoặc quá tích cực trong giao tiếp đôi khi sẽ không được đền bù xứng
đáng.

Những câu hỏi
trên đây không có câu trả lời tuyệt đối, câu trả lời thể hiện khả năng,
hình thức và trình độ giao tiếp xã hội của chúng ta. Xã hội là một phần
rất quan trọng trong cuộc sống. Hãy sống, học hỏi một cách tích cực để
hoàn thiện bản thân trong mối quan hệ với xã hội.

Hạnh Phúc

TheoPeople