Thử nghiệm thành công với tui [You must be registered and logged in to see this link.] (mạng MegaVNN)

Trước tiên bạn vào trang chủ của Opera tải bản trình duyệt Opera mới nhất [You must be registered and logged in to see this link.]

Sau đó làm hướng dẫn như hình dưới để bật chức năng Opera Turbo

[You must be registered and logged in to see this link.]

Thế là xong, vào ầm ầm, nhanh nữa là khác